Ga naar de inhoud Ga naar de voettekst

Wat is een WTW installatie + de voordelen!

Een Warmte Terug Win (WTW) installatie is een geavanceerd ventilatiesysteem dat efficiënt gebruikmaakt van de energie uit de afgevoerde lucht om de nieuwe lucht te verwarmen of te koelen. De technologie achter WTW installaties maakt het mogelijk om energie te besparen doordat het de warmte die normaal verloren zou gaan bij standaard ventilatieprocessen, recupereert. Dit maakt WTW systemen niet alleen beter voor het milieu, maar ook kostenbesparend voor de gebruiker op de lange termijn.

Vergeleken met andere ventilatiesystemen bieden WTW installaties tal van voordelen, zoals een verbeterde luchtkwaliteit binnenshuis, verminderd energieverbruik en lagere verwarmingskosten. Ze zijn ook ontworpen om te kunnen integreren in diverse soorten gebouwen, van nieuwbouw tot renovatieprojecten. De initiële kosten en het onderhoud van WTW systemen kunnen variëren, maar de investering betaalt zichzelf vaak terug door de lagere maandelijkse energierekeningen.

Het kiezen van het juiste type ventilatie kan uitdagend zijn, met WTW installaties die zich onderscheiden door hun energie-efficiëntie en bijdrage aan een duurzaam leefmilieu. Er zijn alternatieven op de markt, maar de voordelen van een WTW systeem kunnen significant zijn, waaronder een consistente toevoer van schone lucht en minder energieverlies. Belangrijk is het om een balans te vinden tussen de initiele kosten, de potentiële energiebesparingen en de specifieke behoeften van het gebouw bij het overwegen van een WTW installatie.

Key Takeaways

 • Een WTW installatie hergebruikt energie uit afgevoerde lucht, wat leidt tot energiebesparing.
 • Deze systemen bieden verbeterde luchtkwaliteit en verminderen de verwarmingskosten.
 • De keuze voor een WTW systeem hangt af van kosten, energiebesparingen en gebouwbehoeften.

Wat is een WTW Installatie?

Een WTW installatie, wat staat voor warmteterugwinning, is een geavanceerde vorm van ventilatie die energie behoudt door warmte uit uitgaande lucht te hergebruiken.

Kernprincipes van WTW Installatie

Een WTW systeem werkt op het principe van warmteterugwinning. De installatie haalt warmte uit de lucht die het gebouw verlaat en brengt deze over op de verse, binnenkomende lucht. Dit resulteert in een aanzienlijke energiebesparing aangezien de binnenkomende lucht minder verwarming of koeling nodig heeft.

Hoofdcomponenten van een WTW Systeem

De kern van een WTW systeem is de warmtewisselaar. Deze faciliteert de warmteoverdracht tussen uitgaande en binnenkomende luchtstromen zonder dat deze luchtstromen met elkaar mengen. Belangrijke componenten zijn:

 • Ventilatie-unit: Hierin bevinden zich de ventilatoren die voor de luchtstroming zorgen en de warmtewisselaar.
 • Filters: Deze zuiveren de lucht van stof en andere deeltjes.
 • Ventielen: Regelen de toe- en afvoer van lucht.
 • Luchtkanalen: Verbinden de binnen- en buitenomgeving met de ventilatie-unit.
 • WTW-unit: Het hart van de installatie, bevat alle bovengenoemde componenten.

Verschillende Typen WTW Systemen

WTW installaties kunnen worden onderverdeeld in centrale en decentrale systemen. Centrale systemen behandelen het klimaat van een heel gebouw vanuit één punt, terwijl decentrale systemen dit doen voor individuele ruimtes. De keuze tussen deze twee is afhankelijk van specifieke gebouweisen en voorkeuren. Een ander belangrijk systeem is het systeem D, ook bekend als balansventilatie, dat zowel een toevoer van verse lucht als afvoer van gebruikte lucht verzorgt via een gecontroleerde en gebalanceerde aanpak.

Voordelen van WTW Installaties

Een WTW-installatie, oftewel Warmteterugwinning, biedt meerdere voordelen die bijdragen aan zowel het persoonlijke comfort als aan de duurzaamheid van het milieu. Deze voordelen omvatten een verlaagd energieverbruik, verbetering van de luchtkwaliteit, en een positieve impact op het milieu.

Energie-efficiëntie en Kostenbesparing

WTW-installaties zijn ontworpen om energie te besparen door warmte te hergebruiken die anders verloren zou gaan door ventilatie. Dit resulteert in een significante vermindering van de energiekosten, wat gunstig is voor de portemonnee.

 • Energieverbruik: Een goed ontworpen WTW-systeem kan tot wel 90% van de warmte uit de afgevoerde lucht terugwinnen.
 • Verwarmingskosten: Door de teruggewonnen warmte te gebruiken, verlagen gebruikers de kosten voor het opwarmen van nieuwe, koude lucht.

Verbetering van het Binnenklimaat

De installatie van een WTW-systeem verbetert het comfort en de luchtkwaliteit binnenshuis aanzienlijk, wat een direct positief effect heeft op de gezondheid van de bewoners.

 • Gezond binnenklimaat: Constante circulatie van gefilterde en voorverwarmde lucht zorgt voor een gezonde lucht in huis.
 • Luchtkwaliteit: WTW-systemen filteren de binnenkomende lucht waardoor er minder stof en pollen in de leefruimte komen.

Milieuvriendelijkheid en Duurzaamheid

WTW-installaties dragen bij aan de reductie van CO2-uitstoot en ondersteunen een duurzame toekomst door minder energie te verbruiken en de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

 • Duurzaam: Door minder energie te verbruiken, dragen deze systemen bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot.
 • Milieu: De energiebesparing leidt tot minder belasting van het milieu, waardoor WTW-installaties een milieuvriendelijke keuze zijn.

Installatie en Onderhoud van WTW Systemen

Een correcte installatie en regelmatig onderhoud zijn cruciaal voor de efficiëntie en levensduur van een WTW-installatie. Specialisten zorgen voor het advies en de installatie, en adviseren over het noodzakelijke onderhoud.

Installatieproces van een WTW Installatie

Het installeren van een WTW-systeem is een precieze taak waarvoor specialisten nodig zijn. De installatie begint met een gedegen advies over de meest geschikte WTW-unit voor de betreffende ruimte. Er wordt rekening gehouden met de grootte van de ruimte en de bestaande ventilatiemogelijkheden. Vervolgens worden de ventilatieroosters, sensoren en leidingen op strategische plaatsen gemonteerd om effectief te kunnen ventileren. Daarbij is zorgvuldige integratie van het systeem in het gebouw noodzakelijk om optimale werking en minimale visuele impact te garanderen.

Essentiële Stappen:

 • Selectie: Kies op basis van professioneel advies de juiste WTW-unit.
 • Plaatsing: Monteer de unit, sensoren en ventilatieroosters op strategische locaties.
 • Aansluiting: Sluit het systeem correct aan op het elektriciteitsnet en bestaande systemen.
 • Ingebruikname: Test het systeem uitvoerig om te verzekeren dat het naar behoren werkt.

Onderhoud en Levensduur

Om de levensduur van een WTW-installatie te maximaliseren is onderhoud essentieel. Regelmatige inspectie en vervanging van de filters is een cruciaal onderdeel van het onderhoudsproces, aangezien dit de luchtkwaliteit en functionaliteit van het WTW-systeem in stand houdt. Sensoren en ventilatieroosters moeten vrij van obstructies blijven om accurate metingen en luchtstroom te garanderen. Onderhoudsspecialisten kunnen periodiek langskomen om alles te controleren en advies te geven, ook kunnen zij helpen om de duurzaamheid te verbeteren.

Aandachtspunten voor Onderhoud:

 • Filters vervangen: Regelmatig vervangen om goede luchtkwaliteit te handhaven.
 • Inspectie: Controleer op verstoppingen en schade aan onderdelen.
 • Schoonmaak: Houd sensoren en ventilatieroosters schoon voor optimale prestaties.
 • Professioneel advies: Schakel specialisten in voor periodiek onderhoud en levensduuradvies.

Alternatieven en Overwegingen bij WTW Installaties

Wanneer men overweegt een Warmte Terug Win (WTW) installatie aan te schaffen, is het belangrijk te kijken naar alternatieve ventilatiesystemen en de specifieke factoren die een rol spelen bij de keuze voor een WTW-systeem.

Vergelijking met Andere Ventilatiesystemen

Er bestaan diverse alternatieven voor WTW-installaties, waaronder natuurlijke ventilatie, waarbij frisse lucht via ventilatieroosters of het openen van ramen binnenkomt, en mechanische ventilatie, waarbij lucht mechanisch wordt af- en aangevoerd zonder warmteterugwinning. Natuurlijke ventilatie kost vaak minder maar kan tot meer warmteverlies leiden en minder controle bieden over het binnenklimaat. Mechanische systemen reduceren warmteverlies, maar missen de energie-efficiëntie van een WTW-systeem omdat ze de warmte niet hergebruiken.

Ventilatiesysteem Energie-efficiëntie Controle over binnenklimaat Kosten Geluidsniveau Ruimtebeslag
Natuurlijke ventilatie Laag Minder Laag Variabel Minimaal
Mechanische ventilatie Gemiddeld Meer Gemiddeld Afhankelijk van systeem Gemiddeld
WTW-installatie Hoog Hoog (mits goed onderhouden) Hoger Laag met geluidsdempers Meer

Belangrijke Factoren bij de Keuze voor WTW

Bij het overwegen van een WTW-installatie zijn er verschillende belangrijke factoren. Kosten vormen een initieel obstakel, maar de langetermijnbesparing op energiekosten kan dit compenseren. Ruimte voor de installatie kan een beperking zijn in bestaande bouw. Daarnaast is het geluidsniveau van de WTW-installatie belangrijk; kwalitatieve systemen met goede geluidsdempers zijn stiller. Professioneel advies is essentieel om een systeem te kiezen dat goed past bij de specifieke ventilatie-behoeften en omstandigheden van de ruimte.

Veelgestelde Vragen

Wat is een WTW-installatie?
Een WTW-installatie staat voor warmteterugwin-installatie en is een systeem dat gebruikt wordt om de warmte uit uitgaande lucht te recupereren en over te dragen aan inkomende frisse lucht.

Hoe werkt een WTW-installatie?
WTW-installaties halen gebruikte lucht uit binnenruimtes en passeren die langs een warmtewisselaar. De warmte van deze lucht wordt overgedragen aan de verse, maar koudere, buitenlucht die tegelijkertijd het gebouw binnenstroomt.

Voordelen WTW Traditionele Ventilatie
Energie-efficiëntie Hoog door warmteterugwinning Doorgaans laag
Invloed op stookkosten Kan stookkosten verlagen Geen reductie

Waarom is een WTW-installatie beter?
Een WTW-systeem is effectiever in het besparen van energie in vergelijking met traditionele ventilatiesystemen, omdat het de warmte uit de afgevoerde lucht hergebruikt.

Wat betekent ‘vraaggestuurd’ in relatie tot WTW?
‘Vraaggestuurd’ houdt in dat de installatie zich aanpast aan de daadwerkelijke behoefte aan verse lucht binnen het gebouw, wat de efficiëntie verder verbetert.

Waar kan ik meer informatie vinden?
Voor meer informatie kan men de blogsectie van websites die gespecialiseerd zijn in WTW-installaties bekijken, of contact opnemen met een specialist. Ook kan men de FAQ-sectie raadplegen voor antwoorden op aanvullende vragen.

Conclusie

Een WTW-installatie staat voor warmteterugwinning en biedt significante voordelen ten opzichte van andere ventilatiesystemen. Deze technologie is efficiënter omdat het warmte recupereert uit de afgevoerde lucht en deze hergebruikt om de binnenkomende koude lucht voor te verwarmen. Dit resulteert in energiebesparing en draagt bij aan een lagere energierekening.

 • Energiezuinig: Warmteverlies wordt geminimaliseerd, wat resulteert in een hogere energie-efficiëntie.
 • Comfort: Het zorgt voor een stabiel binnenklimaat door het verminderen van tocht en koude luchtstromen.
 • Luchtkwaliteit: De technologie minimaliseert het binnendringen van stof en pollen.
Vergelijking Aspect WTW-installatie Traditionele Ventilatie
Energieverbruik Verminderd door warmteterugwinning Hoger zonder warmteterugwinning
Kosten op lange termijn Lager door energiebesparing Hoger door continu energieverlies
Comfort Verbeterd door constante temperatuurregeling Kan wisselvallig zijn
Luchtkwaliteit Verbeterd door filters Kan variëren

Verder is de WTW-installatie een duurzame keuze die bijdraagt aan een vermindering van CO2-uitstoot, een aspect dat met het oog op klimaatdoelstellingen steeds belangrijker wordt. Hierdoor is het systeem niet alleen op korte termijn voordelig voor de gebruiker, maar ook op lange termijn voordelig voor het milieu.

Kortom, de implementatie van een WTW-installatie biedt voordelen die verder reiken dan enkel het verbeteren van de luchtkwaliteit; het is een kosteneffectieve en milieuvriendelijke optie die past binnen een bewuste en duurzame levensstijl.

Veelgestelde Vragen

Hieronder vindt men antwoorden op veelgestelde vragen over Warmteterugwinning (WTW)-installaties, die inzicht bieden in de voordelen, integratiemogelijkheden, potentiële nadelen, en verschillen met traditionele ventilatiesystemen.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van een WTW-installatie vergeleken met traditionele ventilatiesystemen?

Een WTW-installatie biedt efficiëntere energiebenutting door warmte uit afgevoerde lucht te hergebruiken om verse binnenkomende lucht te verwarmen. Dit leidt tot energiebesparingen en een verminderde CO2-uitstoot vergeleken met traditionele systemen die warmte niet hergebruiken.

Hoe kan een WTW-installatie geïntegreerd worden in een bestaande woning?

Integratie van een WTW-systeem in een bestaande woning vereist aanpassing van het luchtkanalenwerk en het plaatsen van de WTW-unit. Een deskundige moet beoordelen of de bestaande structuur geschikt is en hoe de installatie geoptimaliseerd kan worden.

Wat zijn de mogelijke nadelen of beperkingen van een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning?

Een nadeel van een WTW-systeem kan de initiële investeringskosten zijn. Ook vereist het systeem regelmatig onderhoud om optimale efficiëntie en luchtkwaliteit te handhaven. Onvoldoende onderhoud kan leiden tot een afname van de prestaties en luchtkwaliteit.

Op welke manier verschilt een WTW-unit van een standaard mechanisch ventilatiesysteem?

Een WTW-unit verschilt van een mechanisch ventilatiesysteem doordat het zowel frisse lucht aanvoert als binnenlucht afvoert, waarbij de warmte van de afgevoerde lucht wordt teruggewonnen en overgedragen aan de frisse buitenlucht. Een standaard mechanisch systeem ventileert enkel en recupereert geen warmte.

Wanneer is het aan te raden een mechanische ventilatie te vervangen door een WTW-systeem?

Vervanging van een mechanisch ventilatiesysteem door een WTW-systeem is aan te raden als men streeft naar een hogere energie-efficiëntie en een meer duurzame leefomgeving. Dit geldt vooral in goed geïsoleerde woningen waar veel warmteverlies via de ventilatie optreedt.

Wat is de impact van een WTW-systeem op de energie-efficiëntie en het binnenklimaat van een woning?

Een WTW-systeem verbetert de energie-efficiëntie door warmteverlies te verminderen en kan het binnenklimaat verhogen door een constante aanvoer van gefilterde, voorverwarmde lucht. Goed ontworpen systemen dragen bij aan het comfort en de gezondheid in de woning.